46  JET綜合台  2021-05-09 
05月08日(六) 05月09日(日) 05月10日(一) 05月11日(二) 05月12日(三)
01:30 料理之王(普)
03:30 大尋寶家(普)
04:30 料理美食王(普)
06:00 寶貝小廚神(普) 現正播放
06:30 料理之王(普)
08:30 健康尋寶GO(普)
09:30 似曾相識電視特輯(普)
10:00 有氧人生(普)
11:00 大尋寶家(普)
12:00 新聞挖挖哇(普)
13:00 健康尋寶GO(普)
14:00 似曾相識電視特輯(普)
14:30 健康搶鮮報(普)
15:30 健康搶鮮報(普)
16:30 似曾相識電視特輯(普)
17:00 健康尋寶GO(普)
18:00 料理美食王精華版(普)
18:30 命運好好玩(普)
20:00 WINWIN跨界大贏家(普)
21:00 大尋寶家(普)
22:00 大尋寶家(普)
23:00 似曾相識(普)
24:00 健康尋寶GO(普)