65  HBO  2022-10-04 
10月03日(一) 10月04日(二) 10月05日(三) 10月06日(四) 10月07日(五)
01:45 斷頭谷(輔15)
03:30 友你真好(護)
05:30 好萊塢好好看982(普)
06:00 第六感生死戀(普)
08:05 回到未來(普)
10:00 夜魔俠(護)
11:45 關鍵救援72小時(護) 現正播放
13:55 爽賺姐妹(護)
15:40 豪門保姆日記(普)
17:25 史瑞克三世(普)
18:55 星際爭霸戰(普)
21:00 銀翼殺手2049(護)
23:40 國定殺戮日:無法無天(輔15)